P2

{2}.- DIALÈCTICA SEGONA. 24 punts segons: P2.

(k’ = p’ = t’ = v’ = 0’112.539.529c). 

 

AFINITAT
AMOR
ANÀLISI
ART
ATZAR
BOSÓ
CAOS
CAOVISIÓ
CIÈNCIA
COMUNIÓ
CONFINAMENT
COSMOS
COSMOVISIÓ
EXACTITUD
EXPERIÈNCIA
FELICITAT
INTENCIÓ
METAFÍSICA
METAPSÍQUICA
SENTIMENT
SENTIT
SIGNE
SIGNIFICAT
SÍNTESI

 

 

 

211. AMOR (AMO) –k, –p, 0, 0.   ANÀLISI
212. EXPERIÈNCIA (EXP) –k, +p, 0, 0. SÍNTESI
213. ANÀLISI (ANÀ) +k, +p, 0, 0. AMOR
214. SÍNTESI (SÍN) +k, –p, 0, 0. EXPERIÈNCIA
221. SENTIMENT (STM) –k,  0, –t, 0. SIGNIFICAT
222. SIGNE (SGE) –k,  0, +t, 0. SENTIT
223. SIGNIFICAT (SGT) +k,  0, +t, 0. SENTIMENT
224. SENTIT (STT) +k,  0, –t, 0. SIGNE
231. CAOS (CAS) –k, 0, 0, –v. COSMOVISIÓ
232. COSMOS (COS) –k, 0, 0, +v. CAOVISIÓ
233. COSMOVISIÓ (COV) +k, 0, 0, +v. CAOS
234. CAOVISIÓ (CAV) +k, 0, 0, –v. COSMOS
241. METAPSÍQUICA (MTP) 0, –p, –t, 0. CIÈNCIA
242. METAFÍSICA (MTF) 0, –p, +t, 0. ART
243. CIÈNCIA (CIÈ) 0, +p, +t, 0. METAPSÍQUICA
244. ART (ART) 0, +p, –t, 0. METAFÍSICA
251. CONFINAMENT (CFN) 0, –p, 0, –v. EXACTITUD
252. COMUNIÓ (CMN) 0, –p, 0, +v. ATZAR
253. EXACTITUD (EXC) 0, +p, 0, +v. CONFINAMENT
254. ATZAR (ATZ) 0, +p, 0, –v. COMUNIÓ
261. FELICITAT (FEL) 0,  0, –t, –v. AFINITAT
262. INTENCIÓ (INT) 0,  0, –t, +v. BOSÓ
263. AFINITAT (AFI) 0,  0, +t, +v. FELICITAT
264. BOSÓ (BOS) 0,  0, +t, –v. INTENCIÓ