You are currently browsing the category archive for the ‘MON – món’ category.

100 nivells de plasma a món

100 nivells de plasma a món

 

PLASMA MÓN

 

ERA PLÀSMICA

ERA RADIANT

ERA LEPTÒNICO-QUÀRKICA

ERA HADRÒNICA

ERA NUCLEAR

ERA ATÒMICA

ERA MOLECULAR

ERA CEL.LULAR

ERA METAZOICA

ERA SOCIAL

ERA MUNDANA

 linespeech

 

 ERA PLÀSMICA

0.000 Singularitat inicial

0.005 Plasma zero

0.010 Partícules virtuals

0.015 Energia de Plank (+10 )-54

0.020 Plasma 1. Fotons 10 GeV 19 (+10 )-52

ERA RADIANT

0.025 Primers Fotons reals 10 GeV 18 (+10 )-50

0.030 Subleptons lleugers (+10 )-48

0.035 Superunificació:3+gravetat (+10 )-46 0.040 Subleptons migs (+10 )-44

0.045 Desequilibri:matèria-antimatèria (+10 )-42

0.050 Fotons de 10 GeV 13 (+10 ) -40

0.055 Subleptons pesats. Fotons 10 GeV12 (+10 )-38

0.060 Gran unificació:forta+feble+electromag. (+10 )-36

0.065 Partícules reals. Neutrins (+10 )-34

0.070 Plasma 2. Leptons lleugers, reals i lliures (+10 )-32

ERA LEPTÒNICO-QUÀRKICA

0.075 Quarks lleugers, reals i lliures (+10 )-31 0.080 Leptons migs, reals i lliures (+10 )-29 0.085 Mesons lleugers, reals i lliures (+10 )-27

0.090 Quarks migs, reals i lliures (+10 )-25 0.095 Leptons pesats, reals i lliures (+10 )-23

0.100 Mesons migs, reals i lliures (+10 )-21

0.105 Quarks pesats, reals i lliures (+10 )-19

0.110 Cau la força feble entre leptons (+10 )-18

0.115 Mesons pesats, reals i lliures (+10 )-17

0.120 Plasma 3. Barions reals i lliures (+10 )-16

ERA HADRÒNICA

0.125 Cau la força forta entre hadrons (+10 )-15

0.130 Cauen els neutrons antagònics (+10 )-14.5

0.135 Cauen els protons antagònics (+10 )-14

0.140 Cauen els mesons pesats antagònics (+10 )-13.5

0.145 Cauen els mesons lleugers antagònics (+10 )-13

0.150 Cauen els quarks pesats antagònics (+10 )-12

0.155 Cauen els quarks lleugers antagònics (+10 ) -11

0.160 Cauen els leptons antagònics (+10 )-10

0.165 Univers transparent (+10 )-8 0.170 Nucli de Deuteri còsmic (+10 )-6

ERA NUCLEAR

0.175 Nucli de Triti còsmic (+10 )-5

0.180 Nucli d’Heli còsmic (+10 ) -4 0.185 Nucli d’Heli estelar (+2700M)

0.190 Nucli de Carboni estelar (+3100M)

0.195 Nucli d”Oxigen estelar (+3500M)

0.200 Nucli de Magnesi estelar (+3900M)

0.205 Nucli de Ferro estelar (+4300M)

0.210 Nucli de Californi estelar (+4700M)

0.215 Gas nuclear còsmic (+5100M)

0.220 Àtom d’Heli còsmic (+5500M)

ERA ATÒMICA

0.225 Àtom de Neó periestelar (+5900M)

0.230 Àtom d’Argó periestelar (+6300M)

0.235 Àtom de Zenc periestelar (+6700M)

0.240 Àtom de Kriptó periestelar (+7100M)

0.245 Àtom de Cadmi periestelar (+7500M)

0.250 Àtom de Xenó periestelar (-7500M)

0.255 Àtom de Mercuri periestelar (-7200M)

0.260 Àtom de Radó periestelar (-6800M)

0.265 Àtom de Californi periestelar (-6400M)

0.270 Entorn galàctic molecular (-6000M)

ERA MOLECULAR

0.275 Entorn estelar molecular (-5700M)

0.280 Disc planetari (-5300M)

0.285 Acreció i condensació planetària (-4900M)

0.290 Escorça. Fase gaseosa (-4500M)

0.295 Fase líquida: magma (-4300M)

0.300 (-4200M)

0.305 Fase sòlida: litosfera (-4100M)

0.310 Fase sòlida: eruptiva (-4000M)

0.315 Fase sòlida: erosiva (-3900M)

0.320 Molècules orgàniques (-3800M)

ERA CEL.LULAR

0.325 Sucres, àcids grassos, aminoàcids (-3700M)

0.330 Polisacàrids, greix, polipèptids, ARN, ADN (-3400M)

0.335 Proteïnes, enzims, virus (-3100M)

0.340 Coacervats, membranes (-2800M)

0.345 Procariots anerobis (-2400M)

0.350 Clorofil.la. Fotosíntesi (-2000M)

0.355 Eucariots aerobis. Rifeà (-1500M)

0.360 Protozous. Sensibilitat (-1300M)

0.365 Colònies. Vòlvox (-1100M)

0.370 Pluricel.lulars. Vegetals. Fongs (-1000M)

ERA METAZOICA

0.375 Monoblàstics. Neurocits. Esponges (-850M)

0.380 Diploblàstics. Sist.nerviós difús. Celenteris (-700M)

0.385 Triploblàstics. Sist.nerviós somàtic i simpàtic (-600M)

0.395 Vertebrats. Romboencèfal. Devonià (-400M)

0.390 Cordats. Sist.nerviós central. Odovicià (-500M)

Fase sòlida: atmosfera

0.400 Mamífers. Mesencèfal. Triàsic (-230M)

0.405 Primats. Diencèfal. Paleocè (-65M)

0.410 Homo erectus. Paleolític inferior (-4M)

0.415 Neandertal. Paleolític mig (-125000)

0.420 Salvatgisme. Paleolític superior (-40000)

ERA SOCIAL

0.425 Barbàrie. Família. Mesolític (-12000)

0.430 Barri. Estst. Feudalitat (-10000)

0.435 Ciutat. Neolític pre-ceràmic (-8500)

0.440 Comarca. Neolític ceràmic (-5500)

0.445 Regió. Coure (-4500)

0.450 País. Bronze antic (-3500)

0.455 Nació. Imperialismes d’èlite. Bronze tardà (-2400)

0.460 Intenació. Imperialismes populars. Ferro (-1200)

0.465 Civilitzacions. Guerra tècnica (-330)

0.470 Estat mundial (1800)

ERA MUNDANA

0.475 Socialització. Telemàtica (1920)

0.480 Comunitat mundial. ONU (1950)

0.485 Ecologia. Consciència còsmica (198o)

0.490 Utopia. El regne de la llibertat (?)

0.495 Singularitat final (?)

 

Totes les obres de Lluís Maria Xirinacs sota llicència CC:

Comentaris recents

Categories

Traducció automàtica