P4

{4}.- DIALÈCTICA QUARTA. 16 punts quarts: P4.

(k’’’ = p’’’ = t’’’ = v’’’ = 0’079.577.471c).

 

ACCIÓ
AKAIXA
ÀPEIRON
ARKHÉ
ARQUETIP
BELLESA
COMUNITAT
DIVINITAT
DETERMINACIÓ
ECOLOGIA
ECONOMIA
ECUMENE
GLÒRIA
INDETERMINACIÓ
PASSIÓ
TIAMAT

411. AKAIXA (AKA) –k, –p, –t, –v. DETERMINACIÓ
412. ECUMENE (ECU) –k, –p, –t, +v. INDETERMINACIÓ
413. ECOLOGIA (ECL) –k, –p, +t, +v. GUST
414. ÀPEIRON (ÀPE) –k, –p, +t, –v. BELLESA
415. PASSIÓ (PAS) –k, +p, –t, –v. ARQUETIP
416. COMUNITAT (COM) –k, +p, –t, +v. ARKHÉ
417. ECONOMIA (ECN) –k, +p, +t, +v. TIAMAT
418. ACCIÓ (ACC) –k, +p, +t, –v. DIVINITAT
419. TIAMAT (TIA) +k, –p, –t, –v. ECONOMIA
41A. DIVINITAT (DIV) +k, –p, –t, +v. ACCIÓ
41B. ARQUETIP (ARQ) +k, –p, +t, +v. PASSIÓ
41C. ARKHÉ (ARK) +k, –p, +t, –v. COMUNITAT
41D. GUST (GUS) +k, +p, –t, –v. ECOLOGIA
41E. BELLESA (BEL) +k, +p, –t, +v. ÀPEIRON
41F. DETERMINACIÓ (DET) +k, +p, +t, +v. AKAIXA
41G. INDETERMINACIÓ (IDT) +k, +p, +t, –v. ECUMENE