{1}.- DIALÈCTICA PRIMERA. 8 punts primers: P1.

(k = p = t = v = 0’159.154.943c).

FENOMEN
MÓN
NOÜMEN
OBJECTE
PLASMA
PRÀCTICA
SUBJECTE
TEORIA
 
{11}.- (k) Cernent.

•·         {111}.- (-000) PRÀCTICA (PRA) (201, 315.00). Concerniment: cernent replegat. Concreció, synolos (grec.) Naturalesa, fysis (grec.). Realitat-1: realitat en si, sat (hind.). Matèria, hylé (Arist.). Força, dýnamis (Arist.) inercial o gravitatòria. Resistència. Inescrutabilitat de la referència (Quine). Autenticitat, Eigentlichkeit (Heidegger). Anarquia (Proudhon, Bakunin, Koprotkin). Evidència. Intuïció, nóesis, Anschauung (Kant). Infància/vellesa. , Bildung. Indiscernibilitat. Espontaneïtat, primarietat,­Educació, formació salvatgia. Ingenuïtat, Naivität (Kant). 1ª i 2ª innocència. Praxis2  (Marx). Naixement. Mort. Resurrecció (Adorno). Causa material concreta. Pragmàtica pura. Univers.

 •·         {112}.- (+000) TEORIA (TEO) (256, 315.01). Discerniment: cernent desplegat. Abstracció, afaíresis (Plató, Arist.). Ment. Realitat-2: ment en si, cit (hind.). Subjecte transcendental. Forma, morfé, eídos (Arist.). Secundarietat. Causa formal abstracta. Especulació. Màgia general. Filosofia. Globalitat.Integració, integracionisme (Ferrater Mora). Arquia. Estat (Plató, Aristòtil, Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel). Episteme (grec.). Enteniment: Verstand (Kant). Discerniment i discreció. Cultura. No només científica (teorema) o ideològica (teoria), ans també estètica (teatre) i mitològica (teúrgia). Llenguatge.
 
{12}.- (p) Parença.
•·         {121}.- (0-00) NOÜMEN (NOÜ) (236, 315.10). Desparença: parent replegat. Transcendència. Causa eficient transcendent. Déu. Teisme (Kant). Ontoteologia (Heidegger). Brahman (hindu.). Eternitat, “tota simul”. Misteri de la vida. Unitat. Monisme, advaita (sanscr.). Nirvana (bud.). Processió (crist.). Creació (crist.). Emanació (Plotí, gnòst., Escot Erígena, Avicebró). Conversió (Escot Erígena). Salut. Salvació. Justificació.Contemplació, samadhi (Raja-Ioga). Ànima del món (Plató,…). Esperit Sant (crist.). Asseïtat (escol.). Causa sui (Alfarabi, Descartes, Spinoza, Hegel) . Deus sive natura  SUB), la “pau® OBJ, Hegel ®(Spinoza). Categoria màxima. Absolut (Descartes  perpètua” de Kant. Etern retorn (Kalpas del budisme, Avicenna, Averrois, deificatio d’Escot Eríugena, die ewige Wiederkunft de Nietzsche). Metahistòria (Odo Casel). Anihilació (Rudof Otto). Batin (Islam, xiïsme septimà), Ocult. SLM: (àrab: salam (“salut”, “pau”), islam (“salvació”) , muslim (“salvat”) , taslim (“convers”)), (hebr.: xalom (“salut”, “pau”).
 
•·         {122}.- (0+00) FENOMEN (FEN) (216, 315.11). Aparença: parent desplegat. Esdeveniment. Fluència, samsara (hind.), panta rei (Heràclit), werden. Ostensiu, deiktikós (grec.).  Haecceitas (J.Duns Escot). Multiplicitat.  (Austin). Moviment. Dualitat,¯ i il.locucionari ­Acte. Acte  locucionari  dvaita (sànscr.). Diacronia. Devenir. Temps físic, khrónos(gr.). Quan, poté (Arist.). Història. Anècdota. Maia (hindu.). Aparença. Manifestació. Causa  (Austin). Notícia.Dada.¯ i executiva ­formal aparent. Expressions constativa  Superfície. Eidos platonià (segons M. Marzoa). Immanència. Present puntual. Ara. Instant. Pluralitat. Conflicte. Salt, Springet (Kierkegaard). Canvi, heterotes (Plotí). Diatribé. Diàleg. Intercanvi. Mercat. Relació, pròs tí (Arist.). Interacció. Intersubjectivitat. Erscheinung (Kant). Descobriment (Reichenbach). Fets atòmics (Wittgenstein). Zahir (islam, xiïsme septimà). Jamais vu. Fet. Efímer.
 
 
{13}.- (t) Tensió.
•·         {131}.- (00-0) SUBJECTE (SUB) (214, 315.20). Intensió: tens replegat. Vivència. Erlebnis. Vida, bíos (gr.) Moviment continu, endelékheia (Plató). Agent. Jo. L’U, l’Únic, der Einzige (Stirner, M.). Atman (sànscr.). Subjectum (llat.), hypokeímenon (gr.). Lloc dels qualia. Interior, intimitat. Solipsisme. Concentració, dharana (Raja-Ioga.). Emancipació. Independència. Autoposició. Autoconsciència. Autodeterminació. Autonomia. Causa final intencional.  Deliberació, boúleusis (Arist.). Liberum arbitrium (Agustí). Elecció, proaíresis (Arist.). Angoixa, Angst (Schelling, Kierkegaard, Heidegger, Sartre). Suïcidi. Intensió.  Present ample. Coincidentia oppositorum (Nicolàs de Cusa).
 
•·         {132}.- (00+0) OBJECTE (OBJ) (226, 315.21). Extensió: tens desplegat. Estructura, Gestalt. Causa material estructural.Cohesió. Complexe. Xarxa. Trama. Textura., text (Gadamer). Reticle. Espai físic. On, ubi (llatí),  poû (Arist). Ubicació*. Situació, posició, situs (llatí), keîsthai (Arist.). Lloc, topos (Arist). Camp+ONA. Constant. Sincronia. Heteronomia. Alienació (Hegel, Marx). Institució. Constitució. Cos. Cosa. Corpuscle. Element, stoikheion (grec.). Extensió. Lloc dels quanta. Exterior, publicitat. Fenomen (Kant). Déjà vu.

 {14}.- (v) Voltant.

•·         {141}.- (000-) PLASMA (PLA) (200, 315.30). Involucionat: voltant replegat. Radicalitat. Alfa i omega. Principi i fi. Big-bang. / ¿Big-Crunsh? Virtualitat. Implicatio, complicatio (Nicolàs de Cusa). .¬ / Forat negre ®Opacitat. Fonament. Lloc “ciclònic”. Compressió. Forat blanc  . Llum. Emergència (J.S.Mill, C.Lloyd Morgan, S.¬ / Involució ®Evolució  Alexander)  Etern retorn (Heràclit, G. Gamow). Genuïnitat. Originalitat. Causa eficient física. Escatologia. Potència. Interior “ple” de les partícules reals. Allò que omple la buidor bàsica. Singularitat física.

 
•·         {142}.- (000+) MÓN (MÓN) (200, 315.31). Evolucionat: voltant desplegat. Plenitud, pléroma (gnòstic.), purxa (sànscr.). Actualitat al mig de la història general. Explicatio (Nicolàs de Cusa). “L’altura dels temps” (Ortega i G.).Transparència. Desenvolupament. Lloc “anticiclònic”. Expansió. El.laboració. Maduració. Acte, enérgeia (Arist.). Perfecció, entelèkheia (Arist.). Futur. Causa final utòpica. Eskhatón (gr.). Èxit*. Reeixida*

 

111. PRÀCTICA

(PRÀ)

–k,  0,  0,  0.

TEORIA

112. TEORIA

(TEO)

+k,  0,  0,  0.

PRÀCTICA

121. NOÜMEN

(NOÜ)

0, –p,  0,  0.

FENOMEN

122. FENOMEN

(FEN)

0, +p,  0,  0.

NOÜMEN

131. SUBJECTE

(SUB)

0,  0, –t,  0.

OBJECTE

132. OBJECTE

(OBJ)

0,  0, +t,  0.

SUBJECTE

141. PLASMA

(PLA)

0,  0,  0, –v.

MÓN

142. MÓN

(MÓN)

0,  0,  0, +v.

PLASMA