You are currently browsing the tag archive for the ‘glòria’ tag.

250.77.04.- Nucli

250.77.04.00.- Glòria: (cf. R. Llull, Llibre d’Amic e Amat, n. 298).

(Apunts per desenvolupar)

0.- NOVA CATEGORIA DEL MODEL “X”.

En el lloc {41D}, anteriorment, s’hi trobava la categoria GUST (GUS), en el significat, no sensorial, que fora del domini psíquic (PSI) , ans de gust estètic abstracte, estil, elegància, etc. Sense abdicar d’aquesta significació, més aviat orientada a EST, en reforcem el contingut plàsmic i menys fenomènic expressat pel terme GLÒRIA.

Heus-ne ací la justificació i descripció.

1.- ABREVIATURES BIBLIOGRÀFIQUES.

1.00.- AB 1308: Art Breu, Llull, Pisa, 1308 (Ramon Llull, Antologia filosòfica,Batllori, Laia, Barcelona, 1984).

1.01.- BJ 1978: La Bible de Jérusalem, Cerf, Paris, 1978. Índex: “Gloire”.

1.02.- DCC 1987: Diccionari castellà – català i català – castellà. Albertí, Barcelona, 1987.-

1.03.- DEC 1984: Diccionari etimològic i complementari de la Llengua catalana. Corominas, Curial, 1984.-

1.04.- DELG 1983: Dictionnaire Étymologique de la Langue grecque. Chantraine. Klincksieck, París, 1983.-

1.05.- DELL 1985: Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine. Ernoult i Meillet, París, 1985.-

1.06.- DILE 1989: Diccionario Ideológico de la Lengua española. Julio Casares. Gili, Barcelona, 1989.-

1.07.- DLLC 1995: Diccionari de la Llengua catalana, IEC, Barcelona, 1995.

1.08- EB 1969: Enciclopedia de la Biblia, Garriga – Éxito, Barcelona,  1969.

1.09.- FRP 1982: Fantastiques recherches parapsychiques. Sheila Ostrandes i Lynn Schroeder. ISBN: 2-221-00082-X.

1.09.- NT 1970: Nou Testament, Montserrat, Casal i Vall, Andorra, 1969.

1.10.- VTB 1962: Vocabulaire de Théologie biblique, Léon-Dufour, Du Cerf, París,1962.

2.- ACCEPCIONS.-

2.01.- Honor, distinció, admiració, fama, acordats pel consentiment general a una persona o a una cosa. Cobrir-se de glòria. El camí de la glòria. Tenir una cosa a glòria. La glòria d’haver salvat la pàtria. Shakespeare és una glòria d’Anglaterra (DLLC 1995).

2.02.- Allò que dóna aquest honor, aquesta distinció, etc. (DLLC, 1995).

2.03.- Esplendor, esclat de la grandesa (DLLC 1995). Majestat, magnificència (DILE 1989).

2.04.- Treballar per la glòria: Treballar sense esperar-ne cap guany material (DLLC 1995).

2.05.- La glòria de Déu. A major honra i glòria de Déu.(DLLC 1995).

2.06.- Glòria eterna o del cel o celestial o simplement glòria: El cel com a estat dels benaurats que gaudeixen de la presència de Déu (DLLC 1995).

2.07.- Fons de cel on es pinten resplendors, àngels, etc. (DLLC 1995).

2.08.- Càntic de la missa que comença amb els mots Gloria in excelsis Deo (DLLC 1995).

2.09.- Conjunt d’anells de colors que envolten l’ombra d’un observador sobre un banc de boira o sobre un núvol (DLLC 1995).

2.10.- Gloriapatri: Versicle en honor de la Trinitat que l’Església acostuma a resar després de cada salm, de certes pregàries, etc. (DLLC 1995).

2.11.- Benaurança (DILE 1989).

2.12.- Gust, felicitat i plaer vehements (DILE 1989).

2.13.- Gloriejar-se: Jactar-se, vanagloriar-se, vanagloriejar-se, vanar-se, vantar-se, gloriar-se, glorificar-se, ufanejar-se, fer ufana, prear-se, preuar-se, picar-se, fer bocades (DCC 1987).

3.- BÍBLIA.

3.1.- Enciclopedia de la Biblia (EB 1969): “Gloria”.

3.2.- Vocabulaire de Théologie biblique (VTB 1962): “Gloire”.

3.3.- La Bible de Jérusalem (BJ 1978) Índex: “Gloire”.

3.4.- Nou Testament (NT 1970): Índex: “Glòria”. “Cos gloriós” (Flp 3,21). “Cos espiritual” (I C 15, 43-44)

4.- CÀBALA.

5.- RAMON LLULL.

51.- Predicats absoluts: “(K) Glòria és la mateixa delectació en què bondat (B), grandesa (C), duració o eternitat (D), potestat o poder (E), saviesa (F), voluntat o amor (G), virtut o perfecció (H) i veritat (I) reposen.” (AB 1308)

6.- SOR ISABEL DE LA TRINITAT.

Dedica tota la seva vida “a lloança de la Seva Glòria (de Déu)” (Ef 1).

7.- GAUDÍ.

71.- Façana del Goig: LET-FEL-TRS

72.- Façana de la Passió: AKA-EBR-PAS

73.- Façana de la Glòria: TIA-FOL-GLO

8.- L’AURA. MÀQUINA KILLIAN.

(FRP 1982).

Totes les obres de Lluís Maria Xirinacs sota llicència CC:

Comentaris recents

Categories

Traducció automàtica