P3

 {3}.- DIALÈCTICA TERCERA. 32 punts tercers: P3.

(k’’ = p’’ = t’’ = v’’ = 0’091.888.149c).

 

AGUDESA
ASTÚCIA
CONVENCIÓ
DESIG
EMBRIAGUESA
ESTÈTICA
ÈTICA
FOLLIA
FUNCIÓ
GENI
HARMONIA
IDEICA
LETARGIA
LÒGICA
MAGMA
MÍSTICA
MÍTICA
OBLIGACIÓ
ONA
ÒRGAN
ORGÓ
POLIDESA
PRECISIÓ
PROBABILITAT
PRODIGI
PSÍQUICA
RARESA
REGNE
SUBLIMITAT
TÈCNICA
TRÀNSIT
TURBULÈNCIA

311. MÍSTICA (MÍS) –k, –p, –t, 0. LÒGICA
312. ÈTICA (ÈTI) –k, –p, +t, 0. ESTÈTICA
313. TÈCNICA (TÈC) –k, +p, +t, 0. MÍTICA
314. PSÍQUICA (PSÍ) –k, +p, –t, 0. IDEICA
315. MÍTICA (MÍT) +k, –p, –t, 0. TÈCNICA
316. IDEICA (IDE) +k, –p, +t, 0. PSÍQUICA
317. LÒGICA (LÒG) +k, +p, +t, 0. MÍSTICA
318. ESTÈTICA (EST) +k, +p, –t, 0. ÈTICA
321. MAGMA (MGM) –k, –p, 0, –v. PRECISIÓ
322. REGNE (RGN) –k, –p, 0, +v. PROBABILITAT
323. POLIDESA (POL) –k, +p, 0, +v. SUBLIM
324. TURBULÈNCIA (TRB) –k, +p, 0, –v. HARMONIA
325. SUBLIMITAT (SLM) +k, –p, 0, –v. POLIDESA
326. HARMONIA (HAR) +k, –p, 0, +v. TURBULÈNCIA
327. PRECISIÓ (PCS) +k, +p, 0, +v. MAGMA
328. PROBABILITAT (PRB) +k, +p, 0, –v. REGNE
331. EMBRIAGUESA (EBR) –k,  0, –t, –v. CONVENCIÓ
332. DESIG (DSG) –k,  0, –t, +v. RARESA
333. OBLIGACIÓ (OBL) –k,  0, +t, +v. FOLLIA
334. PRODIGI (PRD) –k,  0, +t, –v. ASTÚCIA
335. FOLLIA (FOL) +k,  0, –t, –v. OBLIGACIÓ
336. ASTÚCIA (AST) +k,  0, –t, +v. PRODIGI
337. CONVENCIÓ (CNV) +k,  0, +t, +v. EMBRIAGUESA
338. RARESA (RAR)  +k,  0, +t, –v. DESIG
341. LETARGIA (LET) 0, –p, –t, –v. FUNCIÓ
342. GENI (GEN) 0, –p, –t, +v. ONA
343. ÒRGAN (OGN) 0, –p, +t, +v. TRÀNSIT
344. ORGÓ (ORG) 0, –p, +t, –v. AGUDESA
345. TRÀNSIT (TRS) 0, +p, –t, –v. ÒRGAN
346. AGUDESA (AGU) 0, +p, –t, +v. ORGÓ
347. FUNCIÓ (FUN) 0, +p, +t, +v. LETARGIA
348. ONA (ONA) 0. +p, +t, –v. GENI