P1= 0’159.154.943    P2= 0’112.539.529    P3= 0’091.888.149    P4= 0’079.577.471 

 

TERME

SÍMBOL

DIMENSIONS

ANTITERME

418

ACCIÓ

(ACC)

–k, +p, +t, –v

DIVINITAT

263

AFINITAT

(AFI)

0,  0, +t, +v

FELICITAT

346

AGUDESA

(AGU)

0, +p, –t, +v

ORGÓ

411

ÀKAIXA

(AKA)

–k, –p, –t, –v

DETERMINACIÓ

211

AMOR

(AMO)

–k, –p, 0, 0  

ANÀLISI

213

ANÀLISI

(ANÀ)

+k, +p, 0, 0

AMOR

414

ÀPEIRON

(ÀPE)

–k, –p, +t, –v

BELLESA

41C

ARKHÉ

(ARK)

+k, –p, +t, –v

COMUNITAT

41B

ARQUETIP

(ARQ)

+k, –p, +t, +v

PASSIÓ

244

ART

(ART)

0, +p, –t, 0

METAFÍSICA

336

ASTÚCIA

(AST)

+k,  0, –t, +v

PRODIGI

254

ATZAR

(ATZ)

0, +p, 0, –v

COMUNIÓ

41E

BELLESA

(BEL)

+k, +p, –t, +v

ÀPEIRON

264

BOSÓ

(BOS)

0,  0, +t, –v

INTENCIÓ

231

CAOS

(CAS)

–k, 0, 0, –v

COSMOVISIÓ

234

CAOVISIÓ

(CAV)

+k, 0, 0, –v

COSMOS

243

CIÈNCIA

(CIÈ)

0, +p, +t, 0

METAPSÍQUICA

252

COMUNIÓ

(CMN)

0, –p, 0, +v

ATZAR

416

COMUNITAT

(COM)

–k, +p, –t, +v

ARKHÉ

251

CONFINAMENT

(CFN)

0, –p, 0, –v

EXACTITUD

337

CONVENCIÓ

(CNV)

+k,  0, +t, +v

EMBRIAGUESA

232

COSMOS

(COS)

–k, 0, 0, +v

CAOVISIÓ

233

COSMOVISIÓ

(COV)

+k, 0, 0, +v

CAOS

332

DESIG

(DSG)

–k,  0, –t, +v

RARESA

41F

DETERMINACIÓ

(DET)

+k, +p, +t, +v

ÀKAIXA

41A

DIVINITAT

(DIV)

+k, –p, –t, +v

ACCIÓ

413

ECOLOGIA

(ECL)

–k, –p, +t, +v

GUST

417

ECONOMIA

(ECN)

–k, +p, +t, +v

TIÀMAT

412

ECUMENE

(ECU)

–k, –p, –t, +v

INDETERMINACIÓ

331

EMBRIAGUESA

(EBR)

–k,  0, –t, –v

CONVENCIÓ

318

ESTÈTICA

(EST)

+k, +p, –t, 0

ÈTICA

312

ÈTICA

(ÈTI)

–k, –p, +t, 0

ESTÈTICA

253

EXACTITUD

(EXC)

0, +p, 0, +v

CONFINAMENT

212

EXPERIÈNCIA

(EXP)

–k, +p, 0, 0

SÍNTESI

261

FELICITAT

(FEL)

0,  0, –t, –v

AFINITAT

122

FENOMEN

(FEN)

0, +p,  0,  0

NOÜMEN

335

FOLLIA

(FOL)

+k,  0, –t, –v

OBLIGACIÓ

347

FUNCIÓ

(FUN)

0, +p, +t, +v

LETARGIA

342

GENI

(GEN)

0, –p, –t, +v

ONA

41D

GLÒRIA

(GLO)

+k, +p, –t, –v

ECOLOGIA

326

HARMONIA

(HAR)

+k, –p, 0, +v

TURBULÈNCIA

316

IDEICA

(IDE)

+k, –p, +t, 0

PSÍQUICA

41G

INDETERMINACIÓ

(IDT)

+k, +p, +t, –v

ECUMENE

262

INTENCIÓ

(INT)

0,  0, –t, +v

BOSÓ

341

LETARGIA

(LET)

0, –p, –t, –v

FUNCIÓ

317

LÒGICA

(LÒG)

+k, +p, +t, 0

MÍSTICA

321

MAGMA

(MGM)

–k, –p, 0, –v

PRECISIÓ

242

METAFÍSICA

(MTF)

0, –p, +t, 0

ART

241

METAPSÍQUICA

(MTP)

0, –p, –t, 0

CIÈNCIA

311

MÍSTICA

(MÍS)

–k, –p, –t, 0

LÒGICA

315

MÍTICA

(MÍT)

+k, –p, –t, 0

TÈCNICA

142

MÓN

(MÓN)

0,  0,  0, +v

PLASMA

121

NOÜMEN

(NOÜ)

0, –p,  0,  0

FENOMEN

132

OBJECTE

(OBJ)

0,  0, +t,  0

SUBJECTE

333

OBLIGACIÓ

(OBL)

–k,  0, +t, +v

FOLLIA

348

ONA

(ONA)

0  +p, +t, –v

GENI

343

ÒRGAN

(OGN)

0, –p, +t, +v

TRÀNSIT

344

ORGÓ

(ORG)

0, –p, +t, –v

AGUDESA

415

PASSIÓ

(PAS)

–k, +p, –t, –v

ARQUETIP

141

PLASMA

(PLA)

0,  0,  0, –v

MÓN

323

POLIDESA

(POL)

–k, +p, 0, +v

SUBLIM

111

PRÀCTICA

(PRÀ)

–k,  0,  0,  0

TEORIA

327

PRECISIÓ

(PCS)

+k, +p, 0, +v

MAGMA

328

PROBABILITAT

(PRB)

+k, +p, 0, –v

REGNE

334

PRODIGI

(PRD)

–k,  0, +t, –v

ASTÚCIA

314

PSÍQUICA

(PSÍ)

–k, +p, –t, 0

IDEICA

338

RARESA

(RAR)

+k,  0, +t, –v

DESIG

322

REGNE

(RGN)

–k, –p, 0, +v

PROBABILITAT

221

SENTIMENT

(STM)

–k,  0, –t, 0

SIGNIFICAT

224

SENTIT

(STT)

+k,  0, –t, 0

SIGNE

222

SIGNE

(SGE)

–k,  0, +t, 0

SENTIT

223

SIGNIFICAT

(SGT)

+k,  0, +t, 0

SENTIMENT

214

SÍNTESI

(SÍN)

+k, –p, 0, 0

EXPERIÈNCIA

131

SUBJECTE

(SUB)

0,  0, –t,  0

OBJECTE

325

SUBLIMITAT

(SLM)

+k, –p, 0, –v

POLIDESA

313

TÈCNICA

(TÈC)

–k, +p, +t, 0

MÍTICA

112

TEORIA

(TEO)

+k,  0,  0,  0

PRÀCTICA

419

TIÀMAT

(TIA)

+k, –p, –t, –v

ECONOMIA

345

TRÀNSIT

(TRS)

0, +p, –t, –v

ÒRGAN

324

TURBULÈNCIA

(TRB)

–k, +p, 0, –v

HARMONIA

 lig350

                                   els-8-cubs-hiperesfèrics

lig350

P1

111       PRÀCTICA

112       TEORIA

121       NOÜMEN

122       FENOMEN

131       SUBJECTE

132       OBJECTE

141       PLASMA

142       MÓN

 

P2

211       AMOR

212       EXPERIÈNCIA

213       ANÀLISI

214       SÍNTESI

221       SENTIMENT

222       SIGNE

223       SIGNIFICAT

224       SENTIT

231       CAOS

232       COSMOS

233       COSMOVISIÓ

234       CAOVISIÓ

241       METAPSÍQUICA

242       METAFÍSICA

243       CIÈNCIA

244       ART

251       CONFINAMENT

252       COMUNIÓ

253       EXACTITUD

254       ATZAR

261       FELICITAT

262       INTENCIÓ

263       AFINITAT

264       BOSÓ

 

P3

 

311       MÍSTICA

312       ÈTICA

313       TÈCNICA

314       PSÍQUICA

315       MÍTICA

316       IDEICA

317       LÒGICA

318       ESTÈTICA

321       MAGMA

322       REGNE

323       POLIDESA

324       TURBULÈNCIA

325       SUBLIMITAT

326       HARMONIA

327       PRECISIÓ

328       PROBABILITAT

331       EMBRIAGUESA

332       DESIG

333       OBLIGACIÓ

334       PRODIGI

335       FOLLIA

336       ASTÚCIA

337       CONVENCIÓ

338       RARESA

341       LETARGIA

342       GENI

343       ÒRGAN

344       ORGÓ

345       TRÀNSIT

346       AGUDESA

347       FUNCIÓ

348       ONA

 

P4

411       ÀKAIXA

412       ECUMENE

413       ECOLOGIA

414       ÀPEIRON

415       PASSIÓ

416       COMUNITAT

417       ECONOMIA

418       ACCIÓ

419       TIÀMAT

41A       DIVINITAT

41B       ARQUETIP

41C       ARKHÉ

41D       GLÒRIA

41E       BELLESA

41F       DETERMINACIÓ

41G       INDETERMINACIÓ