0.- UN MODEL GLOBAL DE LA REALITAT.

 

 

00.- Model.

 

000.- Per conèixer i actuar en la realitat ens calen instrumentalment models.

 

001.- Model: resultat de la interacció recursiva entre ment i realitat.

 

002.- El nostre model és a mig camí entre model abstracte i model empíric: simulació informatitzable.

 

003.- Ajuda al nostre cervell creador i reformador permanent de models cibernètics a instàncies de la realitat i conforma la realitat al cervell humà.

 

 

01.- Un.

 

010.- Un entre altres, sempre hipotètic, sempre subjecte a autocrítica. Bo si és útil. Implica un semiescepticisme a l’estil de la nova acadèmia platònica o del pensiero débole actual.

 

 

02.- Global.

 

020.- Ni parcial (molt de poc), ni total. Global: poc de molt; allò més significatiu.

 

021.- Té forma geomètrica d’hiperesfera (187): espai mental, simbolitzat geomètricament, de tres dimensions, corbes i tancades en quatre dimensions.

 

022.- Model global i per tant no només científic, ni només filosòfic; també estètic, pràctic, metafísic, lògic, psicològic, social, econòmic, místic, etc.

 

023.- Tracta, amb molta menys competència, d’obrir també espais proporcionats als temes principals de les altres civilitzacions del planeta.

 

 

03.- De la realitat.

 

030.- Aquella que ho abasti tot (realitat-0): MÒNADA (R). El model no és total (020); la realitat, sí.

 

030.1.- Inclou la realitat en sí, el concret pur: CONCERNIMENT  (PRÀCTICA, -K), autointuïció de la realitat (realitat-1),

030.2.- i la ment en sí, l’abstracte pur: DISCERNIMENT (TEORIA, +K), capacitat reflexiva i creativa de representacions (realitat-2);

030.3.- com també la realitat mentalitzada o ment realitzada (realitat-3), de la que és fet, entre molts d’altres, el nostre model complet.

__________________________

Signes convencionals: – vol dir: ve de…     + vol dir: cap a…