You are currently browsing globàlium’s articles.

Esfera de Riemann

Aquella dimensió recta, amb extrems perduts en l’infinit, reguladora numèrica -conjunt dels números reals – de les graduacions d’influències dels nuclis, ha resultat  una dimensió corba i tancada, com l’equador terrestre somniat per Erastòstenes i Cristòfol Colom, o com l’univers inventat per Albert Einstein. Aquesta troballa constitueix la revolució einsteniana de la filosofia. El pensament filosòfic circular sembla més útil que el rectilini. Aquest darrer comportava unes zones fosques, irresponsables, no gens clares ni distintes a dreta i esquerra del punt central o focal, a on es podia enviar tot “a fer punyetes” i des d’on es podien convocar tots els fantasmes imaginables. Ara no. L’univers mental no té fronteres, és il·limitat, però és finit. Apareix diàfana la unitat de mesura absoluta o natural: la totalitat del cercle i cada nucli amb la seva aurèola, més o menys extensa ocupa una part, una subdivisió d’aquesta unitat global clara i amb responsabilitat de conjunt.

Lluís Maria Xirinacs i Damians (1991)

Notes:

1La nostra paraula dièresi expresa el trencament, la separació de les vocals en el diftong.
2García Bacca, Juan David, Infinito, transfinito, finito, Anthropos, Barcelona, 1984.
3Generalitat de Catalunya, Globalització i interdisciplinarietat en la formació d’ensenyants, Ed. Secretaria General, Barcelona, 1985.
4Vilar, Sergio. Los métodos interdisciplinarios. La Vanguardia, Barcelona, 6 de juliol de 1991.
5Carles, Ricard M. La Vanguardia, Barcelona, 30 de juny de 1991.
6Bohm, David, La totalidad y el orden implicado, Kairós, Barcelona, 1987.
7Capra, Fritjof, El Tao de la física, Cárcamo, Madrid, 1984.
8Es pot visitar a Barcelona el Museu Hologràfic (Carrer Jaume I) i es poden contemplar holografies en el Museu de la Ciència.
9Vegi’s a més: Wilber, K., i d’altres, El paradigma holográfico, Kairós, 1987.
10Carta primera de San Clemente a los Corintios 1,1. En Huber, Sigfrido. Los padres apostólicos, 1949, pàgina 108.
11(1) En canvi trobem: «qualsevol cos expressa a tots els altres» (1703). (Leibniz, G.W., Escritos filosóficos, Charcas, Buenos Aires, 1982, pàgina 161).
12Laloë, Franck, Las sorprendentes predicaciones de la mecánica cuántica, Mundo Científico, 65, pàgines 94-104.
13Rifkin, Jeremy, Entropía. Hacia el mundo invernadero, Urano, Barcelona, 1990, pàgina 268, demana un procés educatiu basat en un enfoc holístic del coneixement.
14Stapp, Henry P, La ciència i les fronteres del coneixement, UNESCO i La Magrana, Barcelona, 1987, pàgina 176.
15loc.cit. pp.177-178.
16Ruyer, Raymond, La Gnose de Princeton, Fayard, París, 1977.
17Vegi’s Jean E. Charon. L’Esprit cet inconnu, Albin Michel, París, 1977.
18(2) Vegi’s Bohm, David, loc, cit.
19Vegi’s Mandelbrot, Benoît, Los objetos fractales, Tusquets, Barcelona, 2a edició, 1988.
20Javier de Lorenzo: Investigació y Ciencia, Juny 1991, pàgines 98-101.
21Wiener, N., Cibernética, Tusquets, Barcelona, 1985.
22Montserrat, S. Psicología y psicopatología cibernéticas, Herder, Barcelona, 1985.

Acte de sobirania

Lluís Maria Xirinacs i Damians, 2007

Totes les obres de Lluís Maria Xirinacs sota llicència CC:

Comentaris recents

Categories

Traducció automàtica