PRESENTACIÓ DEL CURS D’INTRODUCCIÓ AL GLOBÀLIUM 2019 – 2020

* Data: Dilluns, 30 de setembre, a les 18h
* Lloc: Fundació Randa – Lluís M. Xirinacs
Rambla de Badal, 121, 1r. – Barcelona

* A càrrec de Manuel García Sanz
El mateix dia de la Presentació es concretaran el dies de la setmana i els horaris en els quals s’impartiran els cursos.
Professors: Manuel García i Joan Parés.

* Adreça de correu electrònica de la coordinació:
germanies.randa.xirinacs@gmail.com

“… L’Estudi de Models Globals permet prendre consciència dels nostres patrons mentals, de cara al seu ús. Ajuda a millorar-los o substituir-los per altres de millors, més universals, útils i gratificants. Podríem considerar l’aprenentatge d’aquest estudi com una iniciació a la crítica constructiva. Això és possible si la ment, d’una forma conscient i ordenada, és capaç de veure i acceptar l’actitud amb què comprèn, integra i judica la realitat que l’envolta, sigui aquesta interna o externa.
Com a eina de cultura permet, de forma sintètica i ordenada, el reciclatge, l’actualització i interconnexió dels coneixements adquirits al llarg de la vida. És en aquest sentit que l’Estudi de Models Globals pot considerar-se com un instrument potencial de síntesi, d’anàlisi i d’arxiu de dades ordenat, accessible i acumulatiu.”

Lluís M. Xirinacs. Mentalitat i models globals. (2001)

www.lluismariaxirinacs.cat

Enllaç a *  Model Global               *   Model Menor                 *   Model Major

Per accedir i poder baixar els “Llibrets de les 80 categories” del Model Major, cliqueu el “botó” que ho indica i, a continuació, apareixeran els botons de cada categoria per poder baixar el llibret o llibrets que us interessin.

* Obra i propostes de Lluís Maria Xirinacs: lluismariaxirinacs.cat/wp
Apartats: Vida, Cronologia, Obra, Política i demòtica, Model global (Model major i Model menor), Mística, Mèdia, Fotos, Dedicatòries, etc.

A l’apartat “Mèdia” hi ha un enllaç per poder accedir al Canal YouTube de la Fundació Randa – Lluís M. Xirinacs:

*  Canal YouTube Fundació Randa-Lluís Maria Xirinacs

* Blogs: xirinacs.catxirinacs.wordpress.combardina.org
* Facebook: Fundació Randa – LMX
* Facebook 2: https://www.facebook.com/xirinacs/