Dedicat a l’amic Jordi Feliu, col·laborador del Taller d’investigació.

Llibre: Obra plàstica afí. Model menor. pdf