You are currently browsing the daily archive for 12 gener 2015.

Globàlium: Guia de classificació: Pissarra, Carreteres, Territoris, Cases.

Lluís Maria Xirinacs. GLOBÀLIUM. MODEL MAJOR. Guia de classificació de les categories.


L’equip d’investigació Globàlium treballa actualment en la segona part del model filosòfic de Lluís Maria Xirinacs: el MODEL MAJOR.

Us oferim una nova versió de la Guia de classificació de les categories que substitueix l’anterior.

En aquesta Guia hi manquen encara les figures geomètriques.
Us anirem informant de les novetats.Gener de 2015


GLOBÀLIUM. MODEL MAJOR. Guia de classificació de les categories. (en pdf)

 

UN:

Ara hi afegim la partícula “un a “model global de la realitat”. Podríem haver escrit “el” en comptes d’“un”. No hem posat “un” només per una qüestió de modèstia, d’evitar la pretensió d’haver assolit la veritat definitiva del coneixement de la realitat, ans és també una qüestió essencial. Crec que ningú no pot pretendre construir el model definitiu de la realitat sencera, perquè nosaltres sempre serem tan sols una petita part de la realitat i, si més no fins ara, la realitat sempre ens sorprèn, perquè no ha estat inventada per la ment, sempre ens sobrepassa, ens resisteix. La ment humana és una petita parcel·la de l’univers. Com el podrà abastar tot? I la seva versió serà sempre inevitablement antropomòrfica i antropocèntrica. A més a més, cada cultura, cada nació, cada comunitat i fins i tot cada persona individual té una faisó pròpia de veure la realitat. I canvia, en el mateix individu o grup, en el transcurs del temps. I, posat el centre de referència en un observador determinat, encara es presenten les innumerables variacions dels criteris d’esquematització. Un fuster, un explorador o un sacerdot tenen criteris d’interès ben diferents. I el mateix fuster té uns criteris professionals, uns altres de familiars o altres amb els amics. És doncs, imperatiu parlar d’“un” model global, entre molts de possibles. En l’era de la globalització, en la qual acabem d’entrar, és legitima la pretensió de generalitzar al màxim l’àmbit d’un model global. En el nostre model, dintre del possible, hem tractat d’incloure visions tan allunyades de la nostra com la dels homes primitius, la dels orientals o  la dels científics de la física quàntica, la dels humans d’acció i la dels humans contemplatius, etc. Però som conscients  que es tracta d’una aproximació defectuosa. Volem atreure l’atenció dels estudiosos a la crítica dels models establerts, sovint acceptats acríticament per la gent. El nostre és un prototipus de model global de la realitat. Esperem que el succeiran models més i més perfeccionats… però sempre provisionals, esmenables, millorables o canviables.

Lluís Maria Xirinacs. Fragment de l’explicació sobre el model menor.

Totes les obres de Lluís Maria Xirinacs sota llicència CC:

Comentaris recents

Categories

Traducció automàtica