LA HIPERESFERA.

DIMENSIONS I PISSARRES ON DIBUIXAR FIGURES.

Desitjo que aquest apartat no esdevingui patrimoni d’uns pocs iniciats ans eina democràtica per a tothom. Sovint es confon poble amb plebs, amb massa o amb vulgaritat. La multitud plebea, massificada, vulgar és profundament inculta, presa globalment, tot i poder incloure individus molt experts, si els prenem en particular, en alguna especialitat. El mot “divulgació” implica un concepte de rebaixa, d’adulteració, de reduccionisme. El poble, en canvi, és molt culte en cultura radical, general, humanística, universal, en memòries ancestrals. Té en aquest sentit un nivell alt i gaudeix de moltes individualitats riques i variades. Sap de tot una mica. I aquella mica, que sap de cada cosa, és selecta, és la millor essència d’aquella cosa, allò més significatiu en la teoria, allò més determinant en la pràctica, allò que cal saber per navegar per la vida sense fer massa disbarats. De la popularització sàvia dels coneixements especialitzats se’n pot dir “democratització” de la ciència. Com deia Descartes, al començament del seu “Discurs del Mètode”, l’enteniment està molt ben repartit en la humanitat. I, fins i tot, d’aquells temes intricats i potser inassequibles al no especialista, el poble en reté o en critica encertadament aquella part nuclear que pot afectar-lo a ell, al conjunt de la humanitat o al conjunt de l’univers. El poble és més llest del que sembla als envanits i als encastellats en llurs erudicions. Sovint aquests galls espanten el personal popular amb el seu llenguatge críptic i pretensiós i tracten d’inculcar-li un complex d’inferioritat. Diu el meu estimat i ancià mestre, Agustí Chalaux de Subirà, que una proposta científica no és vera si abans no ha passat per l’aprovació del poble. El poble sap, tard o d’hora, descobrir les meravelles o les monstruositats que pot generar en el conjunt, una petita proposta, pro-científica en el restringit camp analític en què es presenta. Allò que no és bo per al conjunt, no solament no és ètic, ans també en el fons deixa d’ésser científic si es considera des d’un angle suficientment ampli de conseqüències. Alguna derivació important de la cadena de causes i efectes ha pogut haver passat desapercebuda a l’inventor o a l’explotador de l’invent.

Accediu als documents

 1Genèric

21-La hiperesfera.

Anuncis