Article de Lluís Maria Xirinacs (versió 6.9.2004) que es presentat per ell mateix a la introducció del document:

“Aquest treball ha estat dissenyat a la intenció dels membres del CENTRE LEO APOSTEL, at the Vrije Universiteit Brussel in Belgium, com a prova d’una autèntica simpatia envers el seu compromís molt coratjós. La meva intenció, en aquest precís moment, se centra a presentar una mena d’índex comentat, d’un treball d’investigació continuada des de ja fa més de 50 anys, i que, en principi, a fe de la meva profunda voluntat, hauria de permetre la plena accessibilitat a UNA VISIÓ DEL MÓN, coincidint, en essència, amb la perspectiva global de la meva tesi doctoral: Un Model Global de la Realitat.”

Accediu al document: LMX UNA VISIÓ DEL MÓN de Lluís Maria Xirinacs