You are currently browsing the daily archive for 24 Novembre 2009.

Una visió global de la divinitat (arxiu pdf)

Lluís M. Xirinacs

Barcelona, febrer, 1991

Per a la nostra exposició ens servirem d’un model. Usem la paraula “model”, no en el sentit medieval d’exemple superior, de referència mítica, de dogma intocable, ans en un sentit actual de la indústria o de la moda: forma sempre perfectible o substituïble segons eficàcia o gust. Un model és una eina, un mitjà transitori, auxiliar, discutible. El nostre model serà geomètric i, per consegüent, més apte a expressar aspectes de la realitat, que les formulacions de l’analítica matemàtica o que les formulacions de la sintàctica gramatical. L’ús de la geometria per explicar conceptes filosòfics sorprèn a moltes mentalitats acadèmiques. És considerat un llenguatge menor, pedagògic, vulgaritzador.

Totes les obres de Lluís Maria Xirinacs sota llicència CC:

Comentaris recents

Categories

Traducció automàtica