You are currently browsing the daily archive for 1 febrer 2009.

Notes:

1La nostra paraula dièresi expresa el trencament, la separació de les vocals en el diftong.
2García Bacca, Juan David, Infinito, transfinito, finito, Anthropos, Barcelona, 1984.
3Generalitat de Catalunya, Globalització i interdisciplinarietat en la formació d’ensenyants, Ed. Secretaria General, Barcelona, 1985.
4Vilar, Sergio. Los métodos interdisciplinarios. La Vanguardia, Barcelona, 6 de juliol de 1991.
5Carles, Ricard M. La Vanguardia, Barcelona, 30 de juny de 1991.
6Bohm, David, La totalidad y el orden implicado, Kairós, Barcelona, 1987.
7Capra, Fritjof, El Tao de la física, Cárcamo, Madrid, 1984.
8Es pot visitar a Barcelona el Museu Hologràfic (Carrer Jaume I) i es poden contemplar holografies en el Museu de la Ciència.
9Vegi’s a més: Wilber, K., i d’altres, El paradigma holográfico, Kairós, 1987.
10Carta primera de San Clemente a los Corintios 1,1. En Huber, Sigfrido. Los padres apostólicos, 1949, pàgina 108.
11(1) En canvi trobem: «qualsevol cos expressa a tots els altres» (1703). (Leibniz, G.W., Escritos filosóficos, Charcas, Buenos Aires, 1982, pàgina 161).
12Laloë, Franck, Las sorprendentes predicaciones de la mecánica cuántica, Mundo Científico, 65, pàgines 94-104.
13Rifkin, Jeremy, Entropía. Hacia el mundo invernadero, Urano, Barcelona, 1990, pàgina 268, demana un procés educatiu basat en un enfoc holístic del coneixement.
14Stapp, Henry P, La ciència i les fronteres del coneixement, UNESCO i La Magrana, Barcelona, 1987, pàgina 176.
15loc.cit. pp.177-178.
16Ruyer, Raymond, La Gnose de Princeton, Fayard, París, 1977.
17Vegi’s Jean E. Charon. L’Esprit cet inconnu, Albin Michel, París, 1977.
18(2) Vegi’s Bohm, David, loc, cit.
19Vegi’s Mandelbrot, Benoît, Los objetos fractales, Tusquets, Barcelona, 2a edició, 1988.
20Javier de Lorenzo: Investigació y Ciencia, Juny 1991, pàgines 98-101.
21Wiener, N., Cibernética, Tusquets, Barcelona, 1985.
22Montserrat, S. Psicología y psicopatología cibernéticas, Herder, Barcelona, 1985.

Totes les obres de Lluís Maria Xirinacs sota llicència CC:

Comentaris recents

Categories

Traducció automàtica